ISOtunes vastamelukuulosuojaimet

Japanilaiset taltat

Sille, joka haluaa tutustua japanilaisiin puutyökaluihin, japanilaiset taltat ovat hyvä valinta aloittaa. Taltoissa yhdistyvät käytännössä kaikki japanilaiset työkalujen erinomaiset ominaisuudet. Talttoja on saatavana laaja kirjo mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin. Perinteisistä puusepän taltoista yleisimmät kaksi perustyyppiä ovat Oire Nomi ja Chu-Usu nomi (Nomi tarkoittaa talttaa). Länsimaisiin vastaaviin talttoihin verrattuna Oire Nomin terä on hiukan lyhyempi. Chu-Usu Nomi taas on hiukan pidempi ja raskastekoisempi. Pienempänä ja hiukan kevyempirakenteisena Oire Nomi on japanilaisten huonekalu- ja kalustepuuseppien yleisimmin käyttämä malli. Oire Nomi on hyvin hallittavissa ja antaa hyvän vasteen erityisesti tarkkaan työskentelyyn. Suurempi Chu-Usu Nomi sopii paremmin puuliitosten tekemiseen. Sitä kuuleekin kutsuttavan joskus temppelinrakennustaltaksi. Länsimaiset ja japanilaiset taltat on suunniteltu siis käytännössä samankaltaisiin töihin, mutta niiden valmistustavat ja rakenne poikkeavat. Japanilaisten talttojen laminoidut terät tarjoavat lisäksi aivan omaa luokkaa olevat ominaisuudet.

Japanilaiset taltan tausta on kovuudestaan huolimatta helppo tasoittaa ja kiillottaa. Tämä toimenpide kuuluu jokaisen uuden taltan käyttöönottamiseen riippumatta perinteestä. Taltan taustan tasoittaminen on kertatoimenpide, minkä jälkeen yleensä riittää, kun teroittaa ainoastaan viisteen puolelta ja poistaa ainoastaan teroituksessa syntyneen kierteen tasutapuolelta. Japanilaisissa taltoissa taustapuoli on kovera, mikä helpottaa tasoittamista huomattavasti. Sen sijaan, että koko taustapuoli olisi oikaistava, tasoitettava alue on vain murto-osa koko pinta-alasta. Monet ovat huolissaan, että toistuva teroittaminen saa särmän siirtymään koveralla alueelle asti, mutta teroituksen yhteydessä tehtävä kierteen poisto terän taustapuolella pitää yleensä huolen, että näin ei käy. 

Erotuksena länsimaisiin talttoihin, japanilaisissa taltoissa ei ole samanlaista tarvetta mikroviisteelle. Koska terä on erittäin kovaksi karkaistua terästä leikkaavalta osaltaan, se kestää hyvässä terässä paljon pitempään, joskin on myös herkempi murtumaan väärinkäytettynä.

Mitä eroa on länsimaisilla ja japanilaisilla teräksillä?

Laadukkaampien länsimaisten puutyökalujen terät ovat useimmiten tehty työkaluteräksistä, kuten O1, tai A2 (esim. Veritaksen tuotteiden terät). O1 mahdollistaa hiukan paremman särmän, mutta A2 toisaalta kestää pitempään terävänä. Japanilaiset taltat ja höylät on tehty pääosin toisista työkaluteräksistä. Niissä käytetään joko White Paper steel (Shirogami - valkopaperiteräs) tai Blue Paper steel (Aogami). Nimitykset tulevat Hitachi Yasugi -valmistajan käyttämästä tavasta kääriä eri teräslaadut erivärisiin papereihin.

Yli 1500 vuotta sitten japanilaiset sepät kehittivät tavan valmistaa erittäin puhdasta ja korkeatasoista terästä. He käyttivät polttoaineena koksin sijasta puuhiiliä ja sulattivat Hino-joen pohjasta saadusta teräspitoisesta hiekasta terästä, joka tunnetaan nimellä Tamahagane-teräs. Siitä tehtiin myös terävyydestään kuuluisat Samurai-miekat.

Yasugin kaupunkin on perinteinen teräksen valmistamisen keskus Japanissa. Hitachi Metals Ltd tuottaa nykyään teräksiä, jotka pitävät yllä japanilaisten työkalujen perinteikästä korkeaa tasoa. Heidän valmistamat hiiliteräkset valmistetaan sulattamalla korkealaatuisesta teräshiekasta terästä samankaltaisilla menetelmillä kuin aikoinaan. Heidän teräslaatunsa ovat puhtaimpia kaupallisista teräksistä, joita käytetään työkalujen valmistukseen. Yleensä ne laminoidaan takomalla pehmeämpään teräkseen. Nämä japanilaisten työkaluvalmistajien käyttämät laminoidut Yasugi-teräksenäkin tunnetut YSS High class Cutlery -teräkset tunnistetaan paperikääreen väristä.

Paljaalla silmällä eroa teräslaatujen välillä on mahdoton havaita. Erot löytyvät niiden koostumuksesta. White Paper -teräksen valmistus aloitetaan JIS SK teräksestä ja käytyään läpi monta puhdistusprosessia siitä tulee White Paper Steel #2. Tämä puhdas hiiliteräs sisältää 1,05-1,15% hiiltä hyvin pienillä rikki ja fosforipitoisuuksilla. Kun White Paper Steel #2 jalostetaan edelleen ja lisätään hiiltä saadaa White Paper Steel #1 -laatua. Hiilen lisääminen lisää kovuutta, mutta heikentää lujuutta. Kun White Paper Steel #2 :een lisätään volframia ja kromia seosaineina, saadaan Blue Paper #2 -terästä. Lisäämällä edelleen hiili-, volframi- ja kromipitoisuutta saadaan Blue Paper Steel #1- terästä. Tästä voidaan vielä jalostaa Super Blue Steel -laatua lisäämällä edelleen hiiltä ja volframia, mutta lisäksi myös molybdeeniä ja vanadiumia. Näin saadaan edellisiä vielä kulutuskestävämpi teräs.

Hiilen lisääminen on kaksipiippuinen asia: toisaalta lisääminen heikentää lujuutta, mutta lisää potentiaalista kovuutta. Seostamalla muilla ainesosilla saadaan kulutuskestävyyttä, mutta toisaalta vaikeutetaan myös laadukkaan särmän saavuttamista. White Paper -teräs (Shirogami) on yksi puhtaimmista teräslaaduista maailmassa. Se on erittäin hienorakeinen ja takomisen ja lämpäkäsittelyjen jälkeen sillä on ilmiömäiset teroitus- ja teränkestävyys-ominaisuudet. Blue Paper -teräs(Aogami), joka on kevyesti seostettu on lujempi ja kulutuskestävämpi. Yhteenvetona voidaan todeta, että verrattuna länsimaisiin laadukkaisiin työkaluteräksiin (O1 ja A2) White ja Blue Paper -teräkset sisältävät enemmän hiiltä kuin kumpikaan länsimaisista (O1 - 0,9% ja A2 - 1,0%). Teroitus- ja kulutuskestävyysominaisuuksiltaan japanilaiset teräkset vastaavat siis länsimaisia. O1 on helpompi teroittaa, mutta A2 pitää särmänsä pitempään ollen kulutuskestävämpi. Erona länsimaisiin Japanilaiset teräkset voidaan karkaista selvästi kovemmiksi kuin länsimaiset niiden korkeamman hiilipitoisuuden vuoksi.

Back to top