ISOtunes vastamelukuulosuojaimet
Swipe to the left

Posts tagged 'sorvi koululle'

RSS-syöte

Mitä ovat puuntyöstökoneiden vaatimukset koulukäytössä?

By JE - Nettiverstas 2 vuotta sitten 2342 Katselukertaa Ei kommentteja

Työstökoneiden hankinta koululle on yhteistyötä ja vuoropuhelua eri toimijoiden välillä - Suunnittelussa mennään turvallisuus, laatu ja tarkoituksenmukaisuus edellä

Uuden puuntyöstökoneen hankinta on koululle tärkeä arvioinnin paikka. Rahoituksen hakeminen ja saaminen on oma työnsä ja silloin on tärkeää saada pallo kerralla maaliin, sillä uutta mahdollisuutta vaihtaa koneita ei heti ole näköpiirissä. Turvallisuus, laatu ja tarkoituksenmukaisuus ovat etusijalla. Tilojen koko ja tietysti määrärahan suuruus ovat taustalla määrittävät tekijät. Teknisen opettaja on tärkeässä, usein keskeisessä roolissa yhdessä rehtorin kanssa, sillä teknisen opettaja tuntee tekniset vaatimukset ja tilojen mahdollisuudet, rehtori taas tuntee talouspuolen ja hankintojen kokonaisuuden. Tässä astuu mukaan myös asiantunteva myyjä/maahantuoja, joka tuntee koneet ja osaa kuunnella koulun tarpeet ja tuntee määräykset.

Vaatimukset opetuskäytössä käytettävien koneiden ominaisuuksista ja turvallisuudesta - Mitä tulee huomioida puuntyöstökoneita hankittaessa?

Ala- ja yläkoulujen koneita käytetään pääasiassa raakamateriaalin alkukatkaisuun ja työstämiseen mitallistetuiksi aihioksi. Aihiot ovat kuitenkana harvoin kovin suuria. Lisäksi käytössä olevien tilojen koko on usein rajallinen. Siksi koneiden kokoon kannattaa kiinnittää huomiota. Suuremmat koneet eivät tietysti lähtökohtaisesti ole haitaksi, mutta samalla myös hinta, vaadittavat tilat, huolto ja jopa sähkön tarve kasvavat hyvin nopeasti, mikä on taas muista hankinnoista pois. Joskus samoissa tiloissa toimii myös esimerkiksi kansalaisopistojen puutyökursseja, joissa saattaa olla tarve suurempien levyjen käsittelyyn, mutta koulukäytössä harvoin tehdään paljoa leikkuulautaa suurempia tasohöyläyksiä. Vastaan tulee pelkästään käytettävissä olevat raaka-aineet; ei ole varaa antaa jokaisen oppilaan tehdä suuria liimalevyjä.

Myös puusorveissa tulee pohdittavaksi juurikin se, että tullaanko koulun tiloja käyttämään myös muuhun kuin koulun teknisen työn opetukseen. Koulukäytössä harvoin tarvitaan kääntyvää karapylkkää, tai suurta kärkiväliä, tai edes portaatonta kierrosnopeuden säätöä. Sen sijaan tarvitaan varmatoiminen ja jämäkkä pikkusorvi, jossa asetukset ovat helppo laittaa (esim. siirtopylkän lukitus ja siirtäminen tulisi olla helppoa ja lukitus varmatoiminen).

Pöytäsahan ominaisuudet muuttuvat hyvin paljon sen suhteen, kuka konetta käyttää ja mitä sillä leikataan. Esimerkiksi huonekaluteollisuudessa käytettävät tarkistuspyörösahat ovat koulukäyttöön aika suuria. Toki opettaja voi niillä paloitella helposti mm. suuret vanerilevyt, mutta oppilaalle ne ovat aika kömpelöitä ja liukupöytä voi aiheuttaa jopa työturvallisuusriskin, jos sitä ei osata/muisteta/jakseta lukita pieniä kappaleita sahattaessa.

Koko vs. tarve vs. laatu vs. hinta

Usein tärkeämpi kuin koneen absoluuttinen koko, on koneen riittävä koko ja hyvä laatu. Koneiden tulisi olla riittävän painavia (runsaasti rautaa -> tukevuutta -> tarkkuutta -> turvallisuutta), tarkasti koneistettuja ja erityisesti akseleiden, laakereiden laadusta ja suojauksesta on hyvä varmistua. Kurkkaamalla esimerkiksi sahapöydän sisälle voi saman näköisten peltikuorien alta paljastua aivan eri tasoiset koneet. Laadukkaan sahan moottorin rungossa on käytetty riittävästi terästä toleransseista säästämättä.

Turvavälineet tulee tietysti olla riittävät ja vaatimusten mukaiset. Usein halutaan myös ylittää minimivaatimukset ja lisätä ylimääräisiä turvavarusteita.

Mitä määräyksiä oppilaitokselle hankittavan puuntyöstökoneen tulee täyttää?

 • Koneiden tulee olla CE-hyväksyttyjä, merkintöjen tulee olla näkyvillä ja niistä tulee olla valmistajan vahvistama vaatimuksenmukaisuus todistus.
 • Koneissa tulee olla suomen/tai ruotsinkieliset varoitustarrat ja käyttöopasteet.
 • Koneista tulee olla suomen- ja /tai ruotsikieliset kokoonpano- käyttö- ja turvallisuusohjeet.
 • Koneissa täytyy olla merkittynä valmistaja, sarja- tai tyyppimerkintä sekä valmistusvuosi.
 • Koneiden terien, hihnapyörien, hihnojen ja akselienpäiden on oltava määräysten mukaan suojatut.
 • Koneissa on oltava pysäytyslaite (jolla ensisijainen asema käynnistyslaitteeseen nähden), alijännitelaukaisin (eli kone ei saa käynnistyä sähkön katkeamisen jälkeen itsestään) ja tarvittaessa hätäpysäytin. Lukittava pääkytkin ei ole pakollinen, mutta sitä käytetään yleisesti helpomman valvottavuuden vuoksi joko kone, tai tilakohtaisesti.
 • Puuntyöstökoneissa (oikohöylä, tasohöylä, oikotasohöylä, vannesaha ja pyörösaha) on oltava automaattinen jarru, joka pysäyttää liikkuvan terän riittävän nopeasti - EU-lainsäädäntö edellyttää pysähtymisajaksi max. 10sek.
 • Puuntyöstökoneissa (oikohöylä, oikotasohöylä, vannesaha ja pyörösaha) on oltava terän yläpuolinen suoja, joka on säädettävissä työstettävän kappaleen korkeuden mukaan.
 • Hydraulipuristimissa on oltava puristumiselta ja työkappaleen rikkoutumiselta suojaava suojaverkko.
 • Pylväs- ja penkkiporakoneissa on oltava istukansuojus. (Mikrokytkin ei pakollinen, mutta suositeltava.)
 • Puusorvissa on oltava lastunsuojus.
 • Laikkahiomakoneessa on oltava suojus, joka estää työskentelyn laikan ylösnousevalla osalla
 • Metallisorvissa on oltava koneen toimintaan kytketty istukansuojus sekä lastunsuojus ja lastukoukku
 • Kaarisaksissa on oltava sormisuoja sekä terän lukitus

Back to top